Czym jest audyt Facebook Ads i dlaczego jest tak ważny?

Contents hide
1. Czym jest audyt Facebook Ads i dlaczego jest tak ważny?

Czym jest audyt Facebook Ads i dlaczego jest tak ważny?


Facebook jest siłą napędową dla ogromnej liczby firm na całym świecie. Audyt Facebook Ads jest absolutnie niezbędny dla prowadzonych kampanii reklamowych. Kampanie reklamowe potrzebują bowiem optymalizacji i weryfikacji wyników. Audyt reklam na Facebooku wskazuje popełnione błędy, co pomaga uzyskać coraz lepsze efekty.

Pod jakim kątem analizowane są kampanie reklamowe?

W trakcie audytu Facebook Ads analizowane i oceniane są aspekty takie jak:

 1. Zabezpieczenia konta firmowego.
 2. Cele kampanii Facebook Ads.
 3. Poprawność działania Facebook Pixel i kluczowych zdarzeń na stronie.
 4. Poprawność konfiguracji Menedżera Sprzedaży (katalogu produktów).
 5. Ustawienia na poziomie kampanii.
 6. Konfiguracja zestawów reklam.
 7. Formaty, kreacje, reklamy i sposoby komunikacji.
 8. Efektywność prowadzonych działań w kampanii.
 9. Analiza grup odbiorców.
 10. Ścieżka zakupowa klienta.
 11. Rozdysponowanie budżetu.
 12. Strategia nazewnictwa.

Etap 1 – Badanie zabezpieczeń konta firmowego i reklamowego jako część audytu Facebook Ads.

Zabezpieczenie konta firmowego i reklamowego polega między innymi na kontroli liczby aplikacji, które mają dostęp do informacji o profilu. W trakcie audytu kont mogą być także włączone powiadomienia o nierozpoznanych urządzeniach. Bardzo ważna jest również zmiana haseł dostępu do serwisów i informacji, które umożliwiają odzyskanie konta za każdym razem, gdy którykolwiek z pracowników odchodzi z firmy. W trakcie audytu Facebook Ads sprawdzane są także aktualizacje wtyczek na stronie www, które dają możliwość przejścia na profil firmy.

Etap 2 – Cele kampanii Facebook Ads.

Audyt konta, jeśli chodzi o cele kampanii i cele marketingowe, obejmuje analizę, czy aktualnie wybrany cel jest właściwy. Dla przykładu: kampania, która jest tworzona pod konwersje, nie zawsze będzie miała niższe koszty konwersji niż kampania nakierowana na ruch do tej samej strony internetowej. Możliwe jest ustawienie kampanii, których celem jest ruch, aktywność, a także konwersje.

W momencie, gdy Twoja marka ma prowadzić kampanię reklamową, której celem są konwersje, powinna mieć ich odpowiednią liczbę już wcześniej. Dzięki temu targetowanie nie jest przypadkowe.

FB wie wtedy, do kogo powinien targetować reklamy. Bazuje bowiem na użytkownikach, którzy już dokonali konwersji. Przeprowadzony audyt konta sprawdza także wykorzystanie różnych modeli rozliczeń.

Etap 3 – Audyt Facebook Pixel jako nieodłączny element audytu Facebook Ads

Facebook Pixel to fragment kodu, który umieszcza się na stronie internetowej. Umożliwia on pomiar, optymalizację i tworzenie grup docelowych odbiorców kampanii reklamowych na Facebooku.

W sytuacji, gdy nie wiadomo, czy na danej stronie internetowej jest zainstalowany Facebook Pixel, można skorzystać z wtyczki do przeglądarki Chrome takiej jak Pixel Helper. Co warte wskazania, obecność Facebook Pixel można sprawdzić zarówno na swojej stronie internetowej, jak i na witrynach konkurencji.

Etap audytu Facebook Ads, który polega na konfiguracji Facebook Pixel, składa się z:

 • sprawdzenia, czy dane są zbierane poprawnie (czy Facebook Pixel zbiera dane poprawnie, czy wywołuje odpowiednie zdarzenia i czy Facebook je widzi).
 • ustawienia standardowych i niestandardowych konwersji (w celu mierzenia wyników kampanii).

Facebook Pixel daje możliwość:

 • zbierania danych do grup niestandardowych odbiorców,
 • mierzenia wyników,

W dużym uproszczeniu – dzięki fragmentowi kodu Facebook Pixel Facebook wie, czy ktoś, kto kliknął reklamę, wykonuje jakąś akcję (na przykład dodaje coś do koszyka, zapisuje się do newslettera lub dokonuje zakupu). Wszystkie konwersje zostaną zarejestrowane.

Możliwe jest zarówno ustawienie akcji standardowych, czyli predefiniowanych przez Facebooka (na przykład wyświetlenie strony internetowej), jak i ustawienie akcji niestandardowych (na przykład wyświetlenie konkretnej podstrony). Ustawienia akcji standardowych i niestandardowych są kluczowe, aby tworzyć i optymalizować kampanie na podstawie wyników realnych, a nie pośrednich (takich jak koszty kliknięć lub koszty wyświetlenia reklamy).

Etap 4 – Sprawdzenie poprawności konfiguracji Menedżera katalogów, a także Menedżera sprzedaży

W celu sprawdzenia poprawności konfiguracji katalogu produktów specjalista musi przejść do Menedżera sprzedaży. Jest to dedykowany zestaw narzędzi umożliwiających sprawne funkcjonowanie sklepu na Facebooku, Instagramie oraz reklam katalogowych. W ramach audytu Facebook Ads, w omawianym zakresie specjalista sprawdza:

 • integrację z Facebook Pixelem,
 • zestawienia produktów,
 • źródła danych.

Jeżeli obszary audytu wymagają poprawy, specjalista wskazuje ewentualne błędy. Twoja marka może osiągać lepsze wyniki, a Facebook Ads stać się dźwignią dla sprzedaży.

Etap 5 – Ustawienia na poziomie kampanii w audycie Facebook Ads.

Kampanie można podzielić na 3 warianty:

 • świadomość,
 • konwersje,
 • działania.

W wypadku konwersji konieczne jest zainstalowanie Pixel Facebook.

Jeżeli chodzi o rodzaje kampanii reklamowych, różnią się od siebie przede wszystkim tym, do jakich użytkowników mają trafiać. Co prawda grupę docelową ustala osoba, która zajmuje się tworzeniem kampanii, jednak to FB decyduje o tym, czy reklamy trafią do grona osób, które lubią reagować na reklamy, chętnie w nie klikają lub dokonują zakupu. Przedstawiamy opis rodzajów kampanii reklamowych, które są analizowane i oceniane w audycie.

Świadomość: Rozpoznawalność marki

W budowaniu rozpoznawalności marki mamy do czynienia z takimi celami jak np. „wskaźnik zapamiętania reklamy”. W tym wypadku liczy się dotarcie do jak największej liczby użytkowników, z nastawieniem na wysoką częstotliwość wyświetlania reklam (w celu ich zapamietania).

Świadomość: Zasięg

W tym przypadku celem kampanii jest wyświetlenie się jak największej liczbie osób. Ten rodzaj kampanii sprawdza się w momencie, gdy Twoja marka ma dotrzeć z określonym komunikatem do jak największej liczby osób. Głównym miernikiem w tym wariancie jest zasięg.

Działania: Ruch

To bardzo uniwersalny rodzaj kampanii. Reklamy prowadzą w nim bowiem do określonego miejsca, na przykład: sklepu online, strony typu landing page itp. Głównym miernikiem jest tu liczba kliknięć w link.

Działania: Aktywność

Ten rodzaj reklam jest najpopularniejszy. Podzielić go można na 3 grupy: aktywność dotyczącą posta, polubienie strony, a także reakcję na zaproszenie na wydarzenie.

Działania: Instalacja aplikacji

W tym przypadku reklamy mają na celu nakłonić użytkowników do instalacji aplikacji. Reklamy prowadzą do miejsca, z którego można pobrać aplikację. Głównym miernikiem jest liczba instalacji aplikacji.

Działania: Pozyskanie kontaktów do potencjalnych klientów

Ten rodzaj reklamy skupiony jest na uzyskaniu kontaktów do potencjalnych klientów i pozwala zamieszczać formularze kontaktowe. We wspomnianych formularzach można wybrać ekran z wprowadzeniem do ankiety, zadać wybrane pytanie, a także podziękować za odpowiedzi. Głównym miernikiem kampanii jest w tym przypadku kontakt.

Działania: Wiadomości

Reklama tego typu ma na celu skłonienie użytkowników Facebooka do przesłania za pomocą Messengera wiadomości. Głównym miernikiem w typ wypadku jest ilość rozpoczętych w Messengerze konwersacji.

Konwersja: Konwersja

Konwersję można zmierzyć jedynie wtedy, gdy strona internetowa ma zainstalowany Pixel. Głównym miernikiem jest tu dokonana konwersja, czyli wykonanie przez odbiorcę wybranego celu. Przykładem może być uzupełnienie ankiety, rejestracja konta lub zakup.

Konwersja: Sprzedaż katalogu

Jeżeli chodzi o ten rodzaj reklam, potrzebny jest tu skonfigurowany menedżer sprzedaży i Facebook Pixel. Dzięki temu wariantowi Twoja marka będzie mogła eksponować produkty na portalu społecznościowym. Bardzo często ustawienie takiego celu jest właściwe w branży e-commerce.

Konwersja: Ruch w firmie

Wspomniany rodzaj reklamy powoduje, że zestaw reklam wyświetla się osobom w pobliżu stacjonarnie funkcjonującej działalności. Głównym miernikiem jest tu ilość przejść do fizycznej lokalizacji sklepu. W tym wypadku reklamy na Facebooku powodują, że zwiększa się liczba klientów korzystających z oferty stacjonarnie.

Etap 6 – Konfiguracja zestawów reklam w audycie Facebook Ads.

Segmentowanie grup docelowych odbiorców

Łączenie zbyt dużej liczby grup docelowych w ramach jednego zestawu reklam jest błędem. Dla przykładu – połączenie grupy remarketingu z grupą lookalike. Jeżeli grupy docelowe są połączone, możemy mieć problem z określeniem, jakie wyniki osiąga każda grupa osobno. Stanowi to spory problem w momencie, gdy wciąż nie ma odpowiedzi na pytania: dokąd zmierza kampania, co wymaga poprawy i czego możemy się spodziewać po kampanii.

Konfiguracja targetowania obejmuje między innymi sprawdzenie, czy grupy reklam zawierają poprawne wykluczenia, a także, czy na przykład wybrane zainteresowania pasują do reklamy (czy przynoszą efekt, czy nie są zbyt ogólne lub zbyt wąskie). Maksymalna trafność w doborze grupy docelowej pozwala zwiększyć wydajność budżetu.

Weryfikacja umiejscowienia reklam

Miejsca docelowe są ważne dla każdego działania reklamowego na Facebooku. Gdy osoba odpowiedzialna za tworzenie kampanii reklamowych ustawia reklamę, wybiera demografię i grupy docelowe. W ramach kampanii reklamy mogą wyświetlać się jednak na Facebooku, Instagramie, Messengerze, a także Audience Network. Warto jest porównać wszystkie miejsca, w których wyświetla się reklama i odpowiednio ją zoptymalizować. Eksperci w trakcie weryfikacji umiejscowienia reklam segmentują je. Długofalowo pozwala to uniknąć przelania budżetu na umiejscowienia, które nie działają. Ważne jest bowiem, aby pozbyć się umiejscowień, które nie przynoszą odpowiednich efektów biznesowych oraz żeby reklama była dostosowana do umiejscowienia.

Weryfikacja targetowania na urządzenia

Targetowanie na urządzenia może sprowadzać się do wyłączności w wyświetlaniu reklam u osób, które mają określony rodzaj bądź też model urządzenia. Przykładem sposobu tego targetowania jest targetowanie do osób, które korzystają z:

 • komputerów,
 • smartfonów,
 • konkretnego rodzaju przeglądarki.

W tym wypadku audyt polega między innymi na określeniu skuteczności takiego targetowania i jego optymalizacji.

Weryfikacja atrybucji

W ramach analizy i oceny eksperci wykonują także weryfikację atrybucji. Ustawienia atrybucji określają, jak Facebook mierzy działania, które powodują konwersję. Omawiana jest aktualna konfiguracja i proponowane są zmiany.

Etap 7 – Formaty, kreacje i sposoby komunikacji w reklamach.

Na Facebooku możliwe są formaty reklam, takie jak:

 • obraz,
 • wideo,
 • karuzela,
 • materiał błyskawiczny,
 • kolekcja.

Każdy z tych formatów może mieć zróżnicowane kreacje i sposoby komunikowania. Ważne dla Twojej marki są zarówno aspekty wizualne, jak i te dotyczące pracy copywritera.

Kreacją reklamową jest to, co widzi odbiorca. To właśnie kreacja ma za zadanie przyciągnąć uwagę odbiorcy, zainteresować go, a także skłonić do wykonania konkretnego działania. Jeżeli chcesz sprawdzić, która kreacja jest najlepsza, potrzebne są testy. W ramach audytu można sprawdzić rezultaty:

 • kreacji graficznych,
 • długich i krótkich treści,
 • różnych CTA (call to action),
 • różnych formatów (na przykład zestawić wideo i grafikę).

Czasami przeprowadzane są testy A/B kreacji reklamowych. Pomagają one stwierdzić, która z kreacji przynosi lepsze rezultaty. Można także na bazie testów A/B zweryfikować, która kreacja reklamowa gorzej działa.

Etap 8 – Audyt Facebook Ads to także badanie efektywności prowadzonych działań.

Audyt Facebook Ads to także analiza efektywności działań na tle konkurencji. W trakcie tego rodzaju oceny i analizy działań na Facebooku badane są czynniki, które oddziałują na wynik jakości, przekładający się na wyższą skuteczność reklam. Ważne są: średnia stawka CPC, współczynnik klikalności, współczynnik konwersji, a także współczynnik odrzuceń. Badanie efektywności prowadzonych działań to także wskazanie błędów, które obniżają skuteczność kampanii reklamowych.

Etap 9 – Audyt Facebook Ads jako analiza i ocena grupy odbiorców i ich potencjału reklamowego.

Dzięki zainstalowaniu na firmowej stronie www Facebook Pixel można dotrzeć do osób, które już widziały firmową stronę www – spędziły na niej odpowiednią ilość czasu, wchodziły na nią odpowiednio często, dokonały zakupu albo włożyły coś do koszyka wirtualnego w sklepie internetowym, lecz nie dokonały zakupu. Tego typu grupy z pewnością mają potencjał reklamowy.

Grupy użytkowników Facebooka opisane powyżej można tworzyć i targetować. Pożytecznym działaniem w trakcie audytu jest sprawdzenie, czy na koncie reklamowym tego typu działania są obecne.

Warto także sprawdzić potencjał reklamowy odbiorców, którzy choć raz widzieli reklamę, ale nie zdecydowali się wejść na stronę www. Te osoby mają już świadomość marki.

Przykładem bezcennej analizy i oceny grupy odbiorców, a także ich potencjału reklamowego jest sytuacja, w której reklama jest kierowana do osób w wieku 18-60 lat, a okazuje się w wyniku audytu, że 75% sprzedaży pochłaniają osoby w wieku 18-25. Wyświetlanie treści reklamowych warto w takiej sytuacji kierować do potencjalnych klientów w węższym zakresie wiekowym (np. 18-25). Błędy tego typu mogą przydarzać się często reklamodawcom, jeśli nie zlecają wykonania profesjonalnego audytu Facebook Ads.

Etap 10 – Audyt Facebook Ads, a ścieżka zakupowa klienta.

Ścieżka zakupowa klienta składa się z kilku etapów:

 • świadomość,
 • namysł,
 • zakup,
 • opieka posprzedażowa,
 • lojalność.

Pojawienie się informacji o danej firmie / produkcie lub usłudze w mediach społecznościowych jest na pierwszym etapie ścieżki zakupowej klienta. Klient bardzo często na tym etapie nie ma jeszcze sprecyzowanych potrzeb. Dla przykładu – może szukać prezentu na dzień dziecka. W przypadku budowania świadomości marki w mediach społecznościowych główną siłą napędową jest odpowiednie targetowanie. Potencjalny klient to osoba, która ze względu na informacje o zainteresowaniach, zachowaniach i poglądach sygnalizuje, że może być zainteresowana skorzystaniem z oferty. Z tego powodu warto rozdzielać budżet na działania sprzedażowe i wizerunkowe, budując lejek zakupowy.

Etap 11 – Weryfikacja budżetu.

Opisywany w tym artykule audyt to także sprawdzenie budżetu. Na podstawie określonego dla Twojej marki celu, specjaliści przeprowadzający audyt sprawdzają, czy ma on wystarczająco wysoki budżet. Sprawdzana jest także wysokość budżetu w konkretnych kampaniach.

Etap 12 – Strategie nazewnictwa.

Stosowanie odpowiedniego nazewnictwa sprawia, że zarządzanie kontem, optymalizacja, a także raportowanie są łatwiejsze. Audyt konta reklamowego wykazuje, czy nazewnictwo jest spójne. Analiza konta, jeśli chodzi o nazewnictwo, polega na przyjrzeniu się:

 • celom,
 • budżetowi,
 • strategii ustalania stawek,
 • kierowaniu na odbiorców,
 • miejscom docelowym,
 • formatom,
 • typom reklam.

Właściwie dobrane nazewnictwo sprawia, że zarządzanie kontem jest znacznie sprawniejsze i łatwiej o wartościowe wnioski.

Podsumowanie tematyki audytu Facebook Ads

W tekście przedstawiliśmy najważniejsze elementy audytu Facebook Ads. Weryfikacja konta reklamowego jest bowiem wieloaspektowa. Kompleksowy audyt, w ramach którego oceniane i analizowane jest konto reklamowe to działanie, które warto powierzyć ekspertom.

Bez względu na branżę, audyty konta reklamowego przynoszą świetne rezultaty. Nie tylko właściciele firm z branży e-commerce docenią korzyści płynące z audytów. Weryfikacje pozwalają na przykład zwiększyć zwrot z inwestycji w działania reklamowe (ROAS).

Wysokiej jakości weryfikacja konta reklamowego na Facebooku pozwala po wprowadzeniu sugerowanych zmian doprowadzić do zwiększenia tego współczynnika. Punkty, które zostały opisane w tym artykule, są podstawą solidnej analizy i oceny reklamowych działań na Facebooku.


Konfiguracja Facebook Pixel jako nieodłączny element audytu Facebook Ads

Facebook Pixel to fragment kodu, który warto umieścić na stronie internetowej. Umożliwia on pomiar, optymalizację i tworzenie grup docelowych odbiorców kampanii reklamowych na Facebooku. Wspomniane działanie jest bardzo ważne od samego początku funkcjonowania strony internetowej.

W sytuacji, gdy nie wiadomo, czy na danej stronie internetowej jest zainstalowany Facebook Pixel, można skorzystać z wtyczki do przeglądarki Chrome takiej jak Pixel Helper. Co warte wskazania, obecność Facebook Pixel można sprawdzić zarówno na swojej stronie internetowej, jak i na witrynach konkurencji.

Etap audytu Facebooka Ads, który polega na konfiguracji Facebook Pixel, składa się z:

 • sprawdzenia, czy dane są zbierane poprawnie (chodzi o to, czy Facebook Pixel zbiera dane poprawnie, czy wywołuje odpowiednie zdarzenia i czy Facebook je widzi).
 • ustawienia standardowych i niestandardowych konwersji (w celu mierzenia wyników kampanii).

Facebook Pixel daje możliwość:

 • zbierania danych do grup niestandardowych odbiorców,
 • mierzenia wyników.

W dużym uproszczeniu dzięki fragmentowi kodu Facebook Pixel Facebook wie, czy ktoś, kto kliknął reklamę, wykonuje jakąś akcję (na przykład dodaje coś do koszyka, zapisuje się do newslettera lub dokonuje zakupu). Wszystkie konwersje zostaną zarejestrowane.

Możliwe jest zarówno ustawienie akcji standardowych, czyli predefiniowanych przez Facebooka (na przykład wyświetlenie strony internetowej), jak i ustawienie akcji niestandardowych (na przykład wyświetlenie konkretnej podstrony). Ustawienia akcji standardowych i niestandardowych są kluczowe, aby tworzyć i optymalizować kampanie na podstawie wyników realnych, a nie pośrednich (takich jak koszty kliknięć lub koszty wyświetlenia reklamy).


Rodzaje kampanii

Kampanie można podzielić na 3 warianty:

 • Świadomość,
 • Konwersje, a także
 • Działania.

W wypadku konwersji konieczne jest zainstalowanie Pixel Facebook.

Jeżeli chodzi o rodzaje kampanii reklamowych, różnią się od siebie przede wszystkim tym, do jakich użytkowników mają trafiać. Co prawda grupę docelową ustala osoba, która zajmuje się tworzeniem kampanii, jednak to FB decyduje o tym, czy reklamy trafią do grona osób, które: lubią reagować na reklamę, klikać w nią czy dokonywać konwersji. Przedstawiamy opis rodzajów kampanii reklamowych, które są analizowane i oceniane w audycie.


Świadomość: Rozpoznawalność marki

W tym wypadku celem kampanii jest wyświetlenie isę jak największej liczbie osób. Ten rodzaj kampanii sprawdza się w momencie, w którym Twoja marka ma dotrzeć z określonym komunikatem do jak największej liczby osób. Głównym miernikiem w tym wariancie jest zasięg.

Działania: Ruch

To bardzo uniwersalny rodzaj kampanii. Reklamy prowadzą w nim bowiem do określonego miejsca, na przykład: sklepu online, strony typu landing page itp. Głównym miernikiem w tym wypadku jest liczba kliknięć w link.

Działania: Aktywność

Ten rodzaj jest najpopularniejszy. Podzielić można go na 3 grupy: aktywność dotycząca posta, polubienie strony, a także reakcja na zaproszenie na wydarzenie.

Działania: Instalacja aplikacji

W tym wypadku reklamy mają na celu nakłonić użytkowników do instalacji aplikacji. Reklamy prowadzą do miejsca, z którego można pobrać aplikację. Głównym miernikiem jest liczba instalacji aplikacji.

Działania: Pozyskanie kontaktów do potencjalnych klientów

Ten rodzaj reklamy skupiony jest na uzyskaniu kontaktów do potencjalnych klientów. Ten rodzaj reklamy pozwala zamieszczać formularze kontaktowe. We wspomnianych formularzach można wybrać ekran z wprowadzeniem do ankiety, zadać wybrane pytanie, a także podziękować za odpowiedzi. Głównym miernikiem kampanii w tym wypadku jest kontakt.

Działania: Wiadomości

Tego typu reklama ma na celu skłonienie użytkowników Facebooka do przesłania za pomocą Messengera wiadomości. Głównym miernikiem w typ wypadku jest ilość rozpoczętych w Messengerze konwersacji.

Konwersja: Konwersja

Konwersję można zmierzyć jedynie wtedy, gdy strona internetowa ma zainstalowany Piksel. Głównym miernikiem w typ wypadku jest dokonana konwersja, czyli wykonanie przez odbiorcę wybranego celu. Przykładem może być zakup, rejestracja konta lub kontakt.

Konwersja: Sprzedaż katalogu

W tym wypadku potrzebny jest zainstalowany Piksel oraz Katalog produktów. Dzięki temu wariantowi Twoja marka będzie mogła eksponować produkty na portalu społecznościowym. Bardzo często ustawienie takiego celu jest właściwe w branży e-commerce.

Konwersja: Ruch w firmie

Wspomniany rodzaj reklamy powoduje, że zestaw reklam wyświetla się osobom w pobliżu stacjonarnie funkcjonującej działalności. Głównym miernikiem w tym wypadku jest ilość kliknięć w call to action lub odwiedzenie sklepu stacjonarnego. W tym wypadku reklamy na FB powodują, że zwiększa się także liczba klientów korzystających z oferty stacjonarnie.


Ustawienia na poziomie kampanii w audycie Facebook Ads.

Na poziomie kampanii bardzo ważne jest, aby Twoja marka miała odpowiednio targetowane reklamy. Konfiguracja targetowania obejmuje między innymi sprawdzenie, czy grupy reklam zawierają poprawne wykluczenia, a także, czy na przykład wybrane zainteresowania pasują do reklamy (czy przynoszą efekt, czy nie są zbyt ogólne lub zbyt wąskie). Maksymalna trafność w doborze grupy docelowej pozwala zwiększyć wydajność budżetu.


Na czym polega konfiguracja zestawów reklam w audycie Facebook Ads

Segmentowanie grup docelowych odbiorców

Łączenie zbyt dużej liczby grup docelowych w ramach jednego zestawu reklam jest błędem. Dla przykładu połączenie grupy remarketingu z grupą lookalike. Jeżeli grupy docelowe są połączone możemy mieć problem z określeniem, jakie wyniki osiąga każda grupa osobno. Stanowi to spory problem w momencie, gdy wciąż nie ma odpowiedzi na pytania: dokąd zmierza kampania, co wymaga poprawy, i czego możemy się spodziewać po kampanii.

Aby rozwiązać ten problem specjalista, który prowadzi konto reklamow Facebook Ads, może duplikować zestawy reklam i zastosować osobne dla grup nowych odbiorcó i w remarketingu.

Formaty, kreacje i sposoby komunikacji w reklamach

Na Facebooku możliwe są formaty reklam, takie jak:

 • obraz,
 • wideo,
 • karuzela,
 • materiał błyskawiczny,
 • kolekcja,

Każdy z tych formatów może mieć zróżnicowane kreacje i sposoby komunikowania. Ważne dla Twojej marki są zarówno aspekty wizualne, jak i te dotyczące pracy copywritera.

Kreacją reklamową jest to, co widzi odbiorca. To właśnie kreacja ma za zadanie przyciągnąć uwagę odbiorcy, zainteresować go, a także skłonić do wykonania konkretnego działania. Jeżeli chcesz sprawdzić, która kreacja jest najlepsza, potrzebna są testy. W ramach audytu można sprawdzić rezultaty:

 • kreacji graficznych,
 • długich i krótkich treści,
 • różnych CTA (call to action),
 • różnych formatów. (na przykład zestawić wideo i grafikę).
 • Czasami przeprowadzane są testy A/B kreacji reklamowych. Pomagają one stwierdzić, która z kreacji przynosi lepsze rezultaty. Można także na bazie testów A/B zweryfikować, która kreacja reklamowa gorzej działa.


Audyt Facebook Ads to także badanie efektywności prowadzonych działań

Audyt Facebook Ads to także analiza efektywności działań na tle konkurencji. W trakcie tego rodzaju oceny i analizy działań na Facebooku badane są czynniki, które oddziałują na wynik jakości przekładający się na wyższą skuteczność reklam. Ważne są: średnia stawka CPC, współczynnik klikalności, współczynnik konwersji, a także współczynnik odrzuceń. Badanie efektywności prowadzonych działań to także wskazanie błędów, które obniżają skuteczność kampanii reklamowych. Audyt działań reklamowych na Facebooku zawiera także wskazania, co robić krok po kroku, aby podnieść efektywność działań.


Badanie zabezpieczeń konta firmowego i reklamowego jako część audytu Facebook Ads

Zabezpieczenie konta firmowego i reklamowego polega między innymi na kontroli liczby aplikacji, które mają dostęp do informacji o profilu. W trakcie audytu kont mogą być także włączone powiadomienia o nierozpoznanych urządzeniach. Bardzo ważna jest również zmiana haseł dostępu do serwisów i informacji, które umożliwiają odzyskanie konta za każdym razem, gdy którykolwiek z pracowników odchodzi z firmy. W trakcie audytu Facebook Ads sprawdzane są także aktualizacje wtyczek na stronie www, które dają możliwość przejścia na profil firmy.


Audyt Facebook Ads jako analiza i ocena grupy odbiorców i ich potencjału reklamowego

Dzięki zainstalowaniu na firmowej stronie www Facebook Pixel można dotrzeć do osób, które już widziały firmową stronę www – spędziły na niej odpowiednią ilość czasu, wchodziły na nią odpowiednio często, dokonały zakupu albo włożyły coś do koszyka wirtualnego w sklepie internetowym, lecz nie dokonały zakupu. Tego typu grupy z pewnością mają potencjał reklamowy.

Grupy użytkowników Facebooka opisane powyżej można tworzyć i targetować. Pożytecznym działaniem w trakcie audytu jest sprawdzenie, czy na koncie reklamowym tego typu działania są obecne.

Warto także sprawdzić potencjał reklamowy odbiorców, którzy choć raz widzieli reklamę, ale nie zdecydowali się wejść na stronę www. Te osoby mają już świadomość marki.

Przykładem bezcennej analizy i oceny grupy odbiorców, a także ich potencjału reklamowego jest sytuacja, w której reklama jest kierowana do osób w wieku 18-60 lat, a okazuje się w wyniku audytu, że 75% sprzedaży pochłaniają osoby w wieku 18-25. Wyświetlanie treści reklamowych warto w takim razie kierować do potencjalnych klientów w węższym zakresie wiekowym. Na przykład 18-25. Błędy tego typu mogą przydarzać się często reklamodawcom, jeśli nie zlecają wykonania profesjonalnego audytu Facebook Ads.


Audyt Facebook Ads, a ścieżka zakupowa klienta

Ścieżka zakupowa klienta składa się z etapów, takich jak:

 • świadomość,
 • namysł,
 • zakup,
 • opieka posprzedażowa, a także
 • lojalność.

Pojawienie się informacji o danej firmie / produkcie lub usłudze w mediach społecznościowych jest na pierwszym etapie ścieżki zakupowej klienta. Klient bardzo często na tym etapie nie ma jeszcze sprecyzowanych potrzeb. Dla przykładu może szukać prezentu na dzień dziecka. W przypadku budowania świadomości marki w mediach społecznościowych główną siłą napędową jest odpowiednie targetowanie. Potencjalny klient to osoba, która ze względu na informacje o zainteresowaniach, zachowaniach i poglądach sygnalizuje, że może być zainteresowana skorzystaniem z oferty.


Sprawdzenie poprawności konfiguracji Menedżera katalogów, a także Menedżera sprzedaży

W celu sprawdzenia poprawności konfiguracji katalogu produktów specjalista musi przejść do Menedżera sprzedaży. Z kolei Menedżer sprzedaży to dedykowany zestaw narzędzi umożliwiających sprawne funkcjonowanie sklepu na Facebooku. W ramach audytu Facebook Ads w omawianym zakresie specjalista sprawdza:

 • dodane produkty,
 • nadane uprawnienia członkom zespołu,
 • sprzedaż i sprawozdania finansowe, a także
 • statystyki klientów i produktów.

Jeżeli jakieś obszary wymagają poprawy, audyt wskazuje ewentualne błędy. Twoja marka może osiągać lepsze wyniki, a Facebook Ads stać się dźwignią dla sprzedaży.


Sprawdzenie ustawień konta reklamowego na Facebook Ads

Audyt konta firmowego i reklamowego to jeden z elementów, które obejmuje audyt Facebook Ads. Mówiąc o analizie konta reklamowego i firmowego, warto zauważyć, że jest analizą poprawności i skuteczności płatnych kampanii. Po optymalizacji kampanii kont reklamowych właścicielom firm udaje się osiągnąć jeszcze wyższe konwersje.


Cele kampanii na Facebook Ads i cele marketingowe firmy

Audyt konta, jeśli chodzi o cele kampanii i cele marketingowe obejmuje analizę, czy aktualnie wybrany cel jest właściwy. Dla przykładu kampania, która jest tworzona pod konwersje, nie zawsze będzie miała niższe koszty konwersji, niż kampania nakierowana na ruch do tej samej strony internetowej. Możliwe jest ustawienie kampanii, których celem jest: ruch, aktywność, a także konwersje.

W momencie, gdy Twoja marka ma prowadzić kampanię reklamową, której celem są konwersje, powinna mieć ich odpowiednią liczbę już wcześniej. Dzięki temu targetowanie nie jest przypadkowe.

FB wie wtedy, do kogo powinien targetować reklamy. Bazuje bowiem na użytkownikach, którzy już dokonali konwersji. Przeprowadzony audyt konta sprawdza także wykorzystanie różnych modeli rozliczeń.


Strategie nazewnictwa

Stosowanie odpowiedniego nazewnictwa sprawia, że zarządzanie kontem, optymalizacja, a także raportowanie są łatwiejsze. Audyt konta reklamowego wykazuje, czy nazewnictwo jest spójne. Analiza konta, jeśli chodzi o nazewnictwo, polega na przyjrzeniu się:

 • celom,
 • budżetowi,
 • strategii ustalania stawek,
 • kierowaniu na odbiorców,
 • miejscom docelowym,
 • formatom i
 • typom reklam.

Właściwie dobrane nazewnictwo sprawia, że zarządzanie kontem jest znacznie sprawniejsze.

Weryfikacja umiejscowienia reklam

Miejsca docelowe są bardzo ważne dla każdego działania reklamowego na Facebooku. Gdy osoba odpowiedzialna za tworzenie kampanii reklamowych ustawia reklamę, wybiera demografię i grupy docelowe, a następnie ją odpala. W ramach kampanii reklamy mogą wyświetlać się jednak na: FB, IG, Messengerze, a także Audience Network. Warto jest porównać wszystkie miejsca, w których wyświetla się reklama i odpowiednio ją zoptymalizować. Eksperci w trakcie weryfikacji umiejscowienia reklam segmentują je. Długofalowo pozwala to uniknąć przelania budżetu na umiejscowienia, które nie działają. Ważne jest bowiem, aby pozbyć się umiejscowień, które nie przynoszą odpowiednich efektów biznesowych.


Weryfikacja targetowania na urządzenia

Targetowanie na urządzenia może sprowadzać się do wyłączności w wyświetlaniu reklam u osób, które mają określony rodzaj bądź też model urządzenia. Przykładem sposobu tego targetowania jest targetowanie do osób, które korzystają z:

 • komputerów,
 • urządzeń Apple,
 • z najnowszego sprzętu,
 • konkretnego modelu przeglądarki.

W tym wypadku audyt polega między innymi na określeniu skuteczności takiego targetowania i jego optymalizacji.


Weryfikacja atrybucji

W ramach analizy i oceny eksperci wykonują także weryfikację atrybucji. Ustawienia atrybucji określają, jak FB mierzy działania, które powodują konwersję. Omawiana jest aktualna konfiguracja i proponowane są zmiany.


Weryfikacja budżetu

Opisywany w tym artykule audyt to także sprawdzenie budżetu. Na podstawie określonego dla Twojej marki celu, specjaliści przeprowadzający audyt sprawdzają, czy ma on wystarczająco wysoki budżet. Sprawdzana jest także wysokość budżetu w konkretnych kampaniach.


Podsumowując tematykę audytu Facebook Ads

Przedstawiliśmy najważniejsze elementy audytu Facebook Ads. Weryfikacja konta reklamowego jest bowiem wieloaspektowa. Kompleksowy audyt, w ramach, którego oceniane i analizowane jest konto reklamowe to działanie, które warto powierzyć ekspertom. Darmowy audyt, który oferuje wielu usługodawców, nie zawsze jest bowiem wystarczająco kompleksowy.

Bez względu na branżę audyty konta reklamowego przynoszą świetne rezultaty. Nie tylko właściciele firm z branży e-commerce docenią zatem korzyści płynące z audytów. Weryfikacje pozwalają na przykład zwiększyć zwrot z inwestycji w działania reklamowe (ROAS).

To bardzo ważny parametr. Wysokiej jakości weryfikacja konta reklamowego na Facebooku pozwala po wprowadzeniu sugerowanych zmian doprowadzić do zwiększenia tego współczynnika. Punkty, które zostały opisane w tym artykule są podstawą solidnej analizy i oceny reklamowych działań na Facebooku.